Kuidas see töötab?

Kui ühildada sihtmärgi suurus vaadatuna läbi optika (tuhandikes) ning sihtmärgi tegelik suurus (cm), näitab One Round MilDot kalkulaator täpse lasu sooritamiseks vajaliku sihtmärgi kauguse:

Iga täppislaskur teab, kui oluline on võimalikult täpselt määrata sihtmärgi tegelik kaugus. One Round MilDot kalkulaator võimaldab väga kiiresti viia läbi kontrollmõõtmisi, kuna ketas näitab samaaegselt kõiki valitud kauguse puhul kehtivaid sihtmärgi/tuhandike suhteid.

measurments with OneRound MilDot Calculator
Oletame, et mõõtsite läbi optika 50 cm sihtmärgi suuruseks 1,25 tuhandikku. Viies need kaks mõõtu kettal kokku (A), näitab kalkulaator, et objekt asub 400m kaugusel. Oletame, et te viisite läbi kiire kontrollmõõtmise ning mõõtsite samal distantsil asuva 150 cm objekti suuruseks 3,8 tuhandikku (B). Ilma ketast keeramata on näha, et esialgne mõõtmine oli piisavalt täpne. Kui kettal ühildada 150 cm ja 3,8 tuhandikku, näitab kalkulaator, et objekt asub tegelikult 395 m kaugusel (C). See näide illustreerib, kui kiiresti on võimalik viia läbi kordusmõõtmisi sihtmärgi kauguse määramiseks. Samuti võite ette kujutada, kui intuitiivne kalkulaator on: isegi 400 m distantsil on võimalik teha kiireid parandusi kas või mõne meetri ulatuses.

<<tagasi “Round MilDot” lehele