Mis on tuhandikud?

Nurkade mõõtmiseks kasutatakse väga mitmeid erinevaid ühikuid. Igapäevases kasutuses on enimlevinud ühikud kraadid, kuid ametlikuks SI ühikuks on radiaan.

Kraadide päritolu ei ole täpselt teada. Oletatavasti pärineb kraadide kasutuselevõtt teisest aastatuhandest eKr, kui Babüloonias tekkis esimene arusaam trigonomeetriast. Nimelt märgati, et ühe täisringi sisse saab paigutada kuus võrdkülgset kolmnurka. Need kuus jaotust jagati juba kolmandast aastatuhandest eKr sumerite poolt kasutusele võetud ja ka tol ajal ikka veel levinud kuuekümnendiksüsteemi kohaselt (tänapäevase kümnendsüsteemi asemel). Niimoodi tekkis 6 kuuekümnest alajaotust, ehk ühe täisringi peale 360 kraadi. Teise teooria kohaselt väljendab 360 kraadi ligikaudselt päevade arvu aastas ning kraadid väljendavad päikese asukoha muutust taevavõlvil kogu aasta päevade lõikes.

Radians and mil dot measurement

Radiaan e. Rad on matemaatiliselt tuletatud nurgamõõt ning väljendab kesknurka, millele vastava kaare pikkus võrdub ringjoone raadiusega. Teisisõnu on radiaan nurk, mis tekib siis, kui ringi kaare pikkus võrdub ringi raadiusega. Erinevalt kuuest võrdkülgsest kolmnurgast, mahub ühe täisringi sisse 2π radiaani ehk 6,29 radiaani.

2,29 radians are in one full circle

Kuna võrdkülgse kolmnurga kõik küljed on ühepikkused, saab radiaanide abil leitud nurgast tuletada kauguse. Arvutamise lihtsustamiseks on kasutusele võetud tuhandikradiaanid ehk mRad-id, mida mahub ühe täisringi peale 6290 ühikut.

Ühes täisringis on 6,29 X 1000 = 6’290 tuhandikku (mRad).

Tuhandiku vaste inglise keeles on mil (1mRad = 1mil = 1 tuhandik).
Kuna radiaani puhul on ringi raadius ja ringi kaare pikkus sama, siis oleks 1km raadiusega ringi puhul kaare pikkuseks 1km. Kasutades tuhandikke, võib öelda, et 1 mRad tähistab 1km kaugusel 1m laiust/kõrgust sihtmärki. Seega saab sihtmärgi kauguse määrata, jagades vaadeldava sihtmärgi laiuse või kõrguse (mm) tuhandikega:
Mil Dot distance calulation formula
D = sihtmärgi kaugus meetrites
S = sihtmärgi suurus millimeetrites (tegelik teadaolev suurus mm)
mil = sihtmärgi suurus, mõõdetuna läbi optika tuhandikes (mRad)

<<tagasi “Round MilDot” lehele